indskyde

indskyde
4
1) вставля́ть
2) эл. включа́ть
* * *
cut in, insert, interject
* * *
vb put in ( fx a remark),
(indføje, F) insert ( fx a word in the text);
(penge: stille til rådighed) put up,
(bidrage) contribute,
(investere) invest,
(indbetale på konto) pay in;
(skydevåben) target;
(elekt) insert ( fx a condenser, a resistance);
[indskyde sig på et mål]
(mil.) range a target,
(ved gaffelindskydning) straddle a target.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • indskyde — ind|sky|de vb., r, indskød, indskudt; indskyde kapital; indskyde en bemærkning …   Dansk ordbog

  • § 29. Verber på trykstærk vokal — (1) PRÆSENS OG INFINITIV Verber som i infinitiv ender på en trykstærk vokal, falder i to hovedgrupper. I den ene (a) føjes endelserne r og s direkte til den trykstærke vokal uden at der indskydes et e . I den anden (b) kan der indskydes et e… …   Dansk ordbog

  • indføje — ind|fø|je vb., r, de, t (indarbejde, indskyde) …   Dansk ordbog

  • interpolere — in|ter|po|le|re vb., r, de, t (indskyde; MATEMATIK beregne en talværdi; IT, OM BILLEDOPLØSNING forøge) …   Dansk ordbog

  • kapital — I ka|pi|tal 1. ka|pi|tal sb., en, er, erne (en større pengesum); indskyde kapital II ka|pi|tal 2. ka|pi|tal adj., t, e (meget stor, væsentlig) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”